Intresserad?

Om du är i behov av en lokal så tveka inte att kontakta oss på 0612-71 77 00 eller via e-post

Vi skapar utrymme för just din verksamhet.

Kramfors Industri AB, i vardagligt tal KIAB, är ett fastighetsbolag som funnits sedan 1985. Fastighetsbeståndet utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter, strategiskt belägna inom Kramfors i nära anslutning till genomfartsleder och i de flesta fall lättillgängliga med bra kommunikationer. Fastigheterna är uppdelade på fyra marknadsområden och omfattar i dagsläget en total area på cirka 13000 m².

Ambitionen är att alltid ha nära och bra kontakt med kunderna. Att vara insatt i kundernas verksamhet är en förutsättning för att kunna vara en värdefull affärspartner. Därför prioriteras en fortlöpande dialog med kunderna.

Besök oss på Biblioteksgatan 10, 872 30 Kramfors. Välkommen!